Tagged: Passos mediació

Una mediació amb el cavall Anselmo (sessió 4)

Acta de la quarta sessió de Mediació

10 de desembre de 2014
Persones Assistents:
39 persones

34 alumnes. 1A (10), 1B (8), 1C (2), 2A (3), 2B (1), 3B (1), 4tA (4), 4tB (1), PQPI (1), 1r BAT (1), 2n BAT (2). 6 professores: Anna Frias, Pilar Soto, Rosa Sanz, Àngels Martínez, Pilar Bueno i Rosa Sanchis.

Horari: 15.00 h a 17 h

Lloc: Saló d’actes.

Ordre del dia:

La mediació de conflictes amb el cavall Anselmo

Desenvolupament de la sessió

Comencem la sessió veient un fragment de El caballo Anselmo (Cecilia Ramos, Pilar Llambia), que ens ensenya com és una mediació a partir d’un conflicte que tenen el llop César i el porquet Lucio.

Al principi, el cavall Anselmo reconeix que va cometre molt errors quan encara era un aprenent de mediador: feia preguntes incorrectes que no servien, prenia partit, aconsellava, parlava d’ell mateix, deia el que estava bé i el que estava malament, no guardava la necessària confidencialitat i escampava el que li havien contat, etc.

A les persones mediades se les anomena “parts” perquè són part d’un problema que no poden resoldre. El mediador o la mediadora ajuda les parts a resoldre el conflicte. El gran secret de la mediació és que són les parts les que el resolen, no les persones mediadores. La mediació el que fa és ajudar a arreglar un pont que s’ha trencat quan les persones s’han enfadat. Gràcies a aquesta, les parts s’apropen i poden comunicar-se de nou.

Anselmo ens repassa també les regles que les persones mediades han d’acomplir en una mediació: a) dir la veritat; b) ser respectuós i no insultar ni bregar; c) escoltar-se sense interrompre, i d) prendre la responsabilitat d’acomplir els acords.

El que ha de fer un mediador és:

 1. Deixar parlar les parts i escoltar-les de manera especial (escolta activa).
 2. Preguntar amb habilitat perquè puguen canviar el que pensen sobre el conflicte.
 3. Ajudar-los a reconèixer i a parlar dels seus sentiments. I això és així perquè un altre secret de la mediació és dir el que uno/a sent de manera adequada.

Després de vore el vídeo, ens posem per grups i parlem sobre els encerts i les equivocacions que podem tindre com a mediadors i les anotem en papers que es van disposant en terra.

Algunes de les coses positives són: Imparcialitat, parafrasejar, escolta activa, empatitzar, reflectir, confidencialitat, no faltar al respecte, respectar el torn, ajudar a entendre les emocions, etc.

Algunes de les coses negatives que les mediadores han d’evitar són: ignorar, jutjar, opinar, prendre partit, donar solucions, llevar importància a les emocions, xafardejar, preguntar molt, contar el que es diu a mediació, etc.

Per acabar fem una roda gran i posem en comú el que s’ha tractat.

Ens acomiadem amb la felicitació per la feina ben feta.

Material de la sessióPassos de la mediació (Villaoslada, Boqué i Torrego)

 

COM FER UNA MEDIACIÓ

▶ mediacio torrego sense explicacions – YouTube.

0.     PREMEDIACIÓ

(Permet desfogar-se. Crea les condicions per a la mediació)

 • Presenta’t. Parla amb les parts per separat i demana’ls que et conten la seua versió. Intenta guanyar-te la seua confiança.
 • Determina si la mediació és apropiada en aquest cas.
 • Explica’ls el procés (regles, compromisos…) i comprova que estan disposats a col·laborar.
 • Deixa que es desfoguen i després pensa estratègies per a plantejar la mediació.
 • Acorda un dia, lloc i hora concret per a la mediació.

 FRASES MODEL

 • La mediació consisteix a… i n’hi ha una sèrie de regles que hauràs d’acceptar.
 • Jo no prendré partir per cap de les dues persones, tampoc jutjaré ni valoraré res del que digues. Ni et donaré les solucions, sinó que intentaré que les trobeu vosaltres.
 • Estàs d’acord que jo siga el/la teu/a mediador/a?

1.        PRESENTACIÓ I REGLES

 (Possibilitat la confiança en el procés i en les persones mediadores)

 •  Dóna la benvinguda a les persones i presenta’t.
 • Recorda les condicions de la mediació: Voluntari-Confidencial-Respectuós-Col·laboratiu-Imparcial (Els mediadors/es no prenen partit. Es parla i s’escolta per torns. Cal cooperar per canviar la situació. La mediació és confidencial…)

 FRASES MODEL

 • Hola, sóc… Açò és el que farem…
 • Heu de respectar-vos i no insultar-vos. Convé que sigueu honestos. També heu d’escoltar-vos i no interrompre-vos.
 • Abans de començar, esteu d’acord amb aquestes normes?
 • Parlarem per torns, qui vol començar?

 2.        CONTA’M

(Es pretén saber què ha passat. S’escolten les versions (necessi-tats, sentiments…) de les parts.)

 •  Anima a les persones, per torns, a contar la seua versió i a expressar els seus sentiments.
 • Para atenció a les seues preocupacions, necessitats i sentiments.
 • Practica l’escolta activa. Mostra interés, parafraseja, clarifica, resumeix, reformula, reflexa els sentiments…
 • Intenta que les persones se senten escoltades, ateses i enteses.

 FRASES MODEL

 • Per favor, explica’ns què va passar i com et vas sentir.
 • Aleshores, el que va passar segons la teua versió és…?
 • Com t’has sentit? De quina forma t’ha afectat?
 • Vols afegir-hi res més?
 • Si he entés bé, el que ha passat segons tu és… i t’has sentit…?

 3.        ACLARIR EL PROBLEMA

 (Es defineix conjuntament el problema, que passa de ser individual a ser compartit. Intentem el consens.)

 •  Intenta que abandonen la idea que és l’altre qui té un problema i que assumisquen que n’hi ha un problema compartit que s’ha de tractar conjuntament.
 • Fes preguntes per aprofundir o concretar aspectes poc clars.
 • Intenta captar posicions, interessos, sentiments i valors.
 • Demana a les parts que es posen en el lloc de l’altra persona i que expliquen com es deu haver sentit.
 • Continua l’escolta activa: parafraseja, clarifica, resumeix, reformula…
 • Intenta resumir les postures de cada part.

 FRASES MODEL

 • Pots repetir amb les teues paraules la versió del teu company?
 • Com creus que s’ha sentit?
 • Què vols dir amb…? Podries explicar-ho amb altres paraules?
 • De quina manera, com, amb qui, quan, on…?
 • Què et fa creure que…?
 • Què és el més important per a tu? Per què? Per què ho necessites?
 • Els teus interessos principals són…

 4.        PROPOSAR SOLUCIONS

 (Es busquen vies de solució per al problema)

 •  Pregunta a les parts sobre possibles solucions. Pots usar la tècnica de la «pluja d’idees» que consisteix a dir totes les propostes que se’ls ocórreguen, sense jutjar-les ni discutir-les, en un primer moment.
 • Demana’ls que avaluen les opcions, que seleccionen les més interessants o miren de combinar-les o de millorar-les.

 FRASES MODEL

 • Com es podria resoldre açò? Què estaries disposat a fer tu?
 • És justa, aquesta opció? Podríeu complir-la? Creieu que funcionarà?
 • Com podries millorar la teua proposta perquè fóra més acceptable per a l’altra part.
 • Què proposes a l’altra part? Que necessites per sentir-te satisfet?
 • Et sembla just? Creus que es resoldrà així el problema?

 5.        ACORDAR

 (Les parts acorden la solució més satisfactòria)

 •  Demana a les persones que facen un pla d’acció: Qui farà què, quan, on i com?
 • Demana a cadascú que resumisca el pla.
 • Felicita’ls per haver arribat a un acord.
 • Redacta l’acord. Llegiu-lo i signeu-lo.
 • Fes còpies de l’original per a cada part i arxiva l’original.

 FRASES MODEL

 • Està arreglat el problema?
 • Si us sembla bé, podem quedar d’ací a … dies i revisem els acords.

 Descarrega’t el text en PDF