Tagged: 2015-16

Comencem el curs amb la mediació (1a sessió 15-16)

1a Sessió de mediació 28-10-2015

Assistents: 30 alumnes. De 1r, 15; de 2n, 13, i de 3r, 2.

Professores: Ana Frías, Pilar Bueno, Pilar Soto i Àngels Martínez

  1. Presentació amb el joc Llima-llima”.

Tots asseguts en cercle, un alumne/a se situa al centre i va dient als companys: llima-llima, taronja-taronja, maduixot-maduixot o cistella de fruites. Amb cada paraula, els companys hauran de dir un nom diferent:

  • Llima-llima. Ha de dir el nom de qui està a la dreta.
  • Taronja-taronja. Ha de dir el nom de la persona de l’esquerra.
  • Maduixot-maduixot. Ha de dir el seu nom.
  • Cistella de fruites. Tot el món canvia de lloc.

2. Treballem el conflicte com una oportunitat positiva.

Intentem definir què és un conflicte i què és la mediació. Després, assenyalem les qualitats d’un mediador/a i fem un llistat de les característiques que va proposant el grup.

3. Treballem els diferents tipus d’afrontament del conflicte amb el joc dels animals: tauró, mussol, guineu, tortuga i ós, que corresponen als cinc tipus estils o formes d’actuar davant d’un conflicte: Competició, Col·laboració, Compromís, Evitació i Acomodació.

Practiquem amb el cas “El cinema” per a identificar-ne els tipus.

4. Fem dues activitats per subratllar la importància del diàleg i els diferents punts de vista.

Posem a terra una cartolina amb el nombre 6, i dos alumnes se situen a banda i banda. Comprovem que es veu un 6 o un 9 segons la posició.

Després fem una representació del cas “La taronja, un conflicte entre dues persones que volen la mateixa fruita i no apleguen a un acord fins que parlant se n’adonen que una vol el suc i l’altra, la corfa.

5. Acabem la sessió amb “Les abraçades musicals.

Caminen pel saló d’actes al ritme de la música; quan para, s’ajunten abraçant-se de 2 en 2. Continua la música i tornen a caminar fins que para la música de nou i fan abraçades de 4. I així fins que acaben en una abraçada tots junts.

Pilar Soto