Compliments, incompliments i protocol d’actuació davant dels ODC

Seguim amb la formació de l’Observatori de la Convivència amb l’ajuda de Jóvenes y Desarrollo, i de nou amb Cristina i Laura com a dinamitzadores. Hi assisteixen a la sessió de hui, dimecres 30 de gener de 2019, pràcticament totes i tots els observadors de la convivència del centre. Katy, Ana i Rosa hi van de col·laboradores.

Per començar, un grup fa una representació teatral sobre una situació i la resta la valoren mitjançant colors (verd, groc i taronja) depenent del nivell de dificultat per a actuar. En la primera representació, uns alumnes insulten i empenten un company. En la segona, una professora proposa una activitat en grups de 3 o 4 i els alumnes deixen fora una alumna, i formen un grup de 3. En la tercera situació, un professor proposa una activitat sobre diversitat cultural. Les dues primeres són qualificades de greus, tot i que la segona sembla més fàcil d’abordar. Pel que fa a la tercera, és un exemple de bones pràctiques.

En la segona dinàmica, es treballa per grups; i cadascun ha d’omplir un paper continu gran amb situacions d’acompliment o d’incompliment dels 11 ODC del centre. Cada paper continu dels incompliments té assignat un color (els que abans hem esmentat) i els grups han de fer les seues aportacions tenint en compte la dificultat per a solucionar-lo. En acabar, expliquen a la resta del grup, per torns, el que han anotat.

Exemples d’incompliments que els grups anoten:

 1. llibres de text sense dones (ODC 1);
 2. comentaris masclistes (ODC 1);
 3. assetjament a persones d’altres cultures (ODC 2);
 4. discriminació a persones LGBTI (ODC 3);
 5. expulsar a una persona trans del vestidor que vol ocupar d’acord amb la seua identitat (ODC 3);
 6. comentaris homòfobs (ODC 3);
 7. resolució de conflictes amb violència (ODC 4);
 8. ciberbullying (ODC 5);
 9. fotos humiliants a les xarxes socials per burlar-se de companys/es (ODC 5);
 10. marginació de companys/es en classe, en els treballs… (ODC 6);
 11. crítica als companys en veu alta (ODC 7);
 12. ocupació d’espais del pati sense deixar que altres ho facen (ODC 9);
 13. embrutar el pati (ODC 10).

En la tercera dinàmica, els grups han de rotar anotant en tots els papers continus el protocol d’actuació que consideren adequat davant de cada situació concreta d’incompliment.

Exemples de propostes per a cada incomplement:

 1. Fer visibles les dones que no estan mitjançant treballs extra i exposicions al centre.
 2. Fer xarrades promovent la igualtat. Fer entendre les persones que els comentaris masclistes són violència i fan mal.
 3. Acostar-se i mostrar suport a les persones d’altres cultures.
 4. Obligar els que insulten a anar a xarrades antihomofòbia.
 5. La classe fa un escrit dient que la persona trans pot anar on vulga.
 6. Fer veure les persones que insulten que la diversitat és normal i positiva
 7. Intentar mediar en el conflicte. Avisar l’equip de mediació.
 8. Informar la direcció del centre.
 9. Quan una persona veu que algú ha penjat una foto, queda amb 4-6 més i decideixen comentar pacíficament perquè qui ho ha compartit recapacite.
 10. Acostar-se a la persona marginada, incloure-la en el propi grup. Treballar l’empatia en tutoria.
 11. Treballar l’empatia i l’assertivitat per a fer les crítiques de manera positiva.
 12. Treballar en tutoria el repartiment equitatiu dels espais.
 13. Posar sancions a qui embruta, per exemple, que netege uns dies. Donar exemple, recollint. Posar cartells que promoguen la neteja. Fer activitats per a empatitzar amb el personal de neteja. Dir a qui embruta que ho replegue.

Finalment, les monitores han repartit per la sala paperets amb qualitats que han de tindre els i les observadores de la convivència, i el grup les ha de trobar i destriar les que no són bones qualitats. Després, apeguen els papers en un full i les llegeixen en veu alta.

Un/a bon/a observador/a:

no jutja, anima sense angoixar, ajuda sense decidir per l’altra persona, confia en les persones, cuida sense anul·lar, busca ajuda adulta quan és necessari, escolta, denuncia les injustícies, acull, inclou, treballa en equip, té aliats/des (alumnat, professorat, persones del centre…), transmet confiança, coneix els seus companys/es, etc.

4 comments

 1. Angela Wolf 1º Bach. C.

  L’any passat vaig ser elegida com observadora de convivència de la meua classe. Pot ser que algunes persones es facen la pregunta de “què és això d’observador?”, doncs bé; l’observador de la convivència és un alumne elegit per la seua classe, aquest té com a paper fonamental estar atent a l’ambient socioafectiu de la classe, així com ajudar els companys i les companyes en els conflictes que hi puguen sorgir (per exemple, en el grup de Whatsapp).

  S’encarrega així d’apreciar si hi ha problemes a classe o no i, en el cas que n’hi haja, intentar solucionar-los per si mateix o informar els qui ho necessiten i derivar els problemes que superen la seua capacitat d’actuació perquè els resolguen altres persones. Els mateixos alumnes/as que participen assenyalen que un observador de la convivència no és una persona tafanera, acuseta, xafardera… si no algú que intenta mantenir un ambient adequat en classe.

  Així doncs, l’observador de la convivència presenta un paper molt important perquè ajuda a crear un entorn agradable i adequat per a tots els alumnes i, si ja es té, a mantenir-lo. Com deia abans, l’any passat vaig tindre l’oportunitat de ser l’observadora de la meua classe i, a més, vaig rebre una espècie de formació des de l’ONG “jóvenes y desarrollo” en la que vàrem decidir, junt amb l’equip de mediació, marcar uns Objectius perquè el nostre centre siga més amable amb tots i totes, aquests són els ODC.

  Els ODC són els objectius de desenvolupament de la convivència i en són 11: Promoure i vetllar per l’equitat de gènere, acabar amb l’assetjament escolar, combatre l’LGTIfòbia i celebrar la diversitat, utilitzar la mediació en la resolució de conflictes, promoure el bon ús de les xarxes socials, evitar la marginació i l’aïllament dels companys, promoure les crítiques constructives, convertir els corredors en espais segurs per a tot el món, convertir l’esplai en un espai seguir i igualitari, fomentar la neteja i la cura del material i del mobiliari i, finalment, promoure la intervenció de companys (l’observador de la convivència o el mediador) quan hi ha bregues.

  Aquests objectius tenen una gran importància, ja que constitueixen tots o els principals problemes que presenta el nostre institut. Amb aquests objectius es proposa encontrar mesures o solucions per a aquests problemes que afecten a tots els alumnes del centre. Promoure i vetllar per l’equitat es tracta d’un aspecte molt important en el que s’ha de treballar. En un centre educatiu han d’educar als alumnes una sèrie de principis fonamentals, entre els quals es troba la igualtat de gènere, molt necessària en la nostra societat.

  També es parla de l’assetjament escolar i d’utilitzar la mediació en la resolució de conflictes. El nostre institut presenta un grup de mediadors, és a dir, un grup que ajuda a resoldre els conflictes que es produeixen, en primer lloc, mitjançant el diàleg, i finalment, amb l’ús de mesures que siguen possibles de fer i assumibles per les parts implicades. És mot important formar als alumnes perquè puguen resoldre els conflictes dels seus companys, i d’eixa manera, n’evitar ells mateixos.

  Un altre dels ODC establits va ser combatre l’LGTIfòbia i celebrar la diversitat. Tot i que és evident la transcendència de combatre l’GTBIfòbia, sembla que moltes vegades la gent no li dóna la importància que mereix. El terme LGTBfòbia al·ludeix al rebuig del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, el que suposa l’odi de gran part de la nostra societat. Surrealista, no? És per això que hem de donar-li la difusió que es mereix i celebrar la diversitat. En aquest centre es fa mitjançant xarrades com la Vesprada diversa o grups com “Stop Diverfóbia”, l’objectiu del qual és precisament combatre la intolerància per gènere i celebrar la diversitat.

  Finalment, m’agradaria parlar dels ODC “promoure el bon ús de les xarxes socials” i “evitar la marginació i l’aïllament dels companys”. En aquests casos, l’observador juga un paper molt important donat que aquest s’encarrega justament d’evitar els insults a través de les xarxes socials i estar atent de l’ambient socioafectiu de tota la classe. Diàriament es donen molts casos de bullying i ciberbulling, el que comporta, a vegades, al suïcidi. És molt trist, però és cert. Hem de ser bons companys i ajudar sempre a les persones que el necessiten.

  D’aquesta manera, concloc recalcant la importància d’aquesta iniciativa proposta pel meu centre, i recomanaria a tots els centres que no l’han posat en pràctica que ho feren. Encara que parega a vegades que iniciatives com aquestes, xarrades, etc, no ajuden, sí que ho fan, i tota ajuda, per petita que siga, és necessària.

 2. Martín de Gourney

  No l’entenc.

  Estic clarament a favor que els problemes s’hi han de solucionar sempre d’una manera pacífica, sense arribar a la violència, ni física ni verbal però em costa entendre perquè l’existència d’un grup de representants” on professors i orientadors expliquen amb pèls i senyals tot el que un alumne social i respectuós deu fer. No seria millor conscienciar directament a tota la classe?

  En la meua defensa diré que sóc nou, aquest és el meu primer any a l’institut i encara que ja estic quasi completament familiaritzat amb el centre i els meus companys hi ha coses que encara no arribe a comprendre. Per exemple, perquè he d’agafar el paper higiènic a secretaria? No és la gent capaç de resistir-ne a la impetuosa necessitat de no fer bogeries amb aquest?

  Ara a filosofia estem estudiant els contractualistes. Segons aquests filòsofs, per a viure en pau i harmonia en una societat hem de fer un pacte entre tots nosaltres però no es pot fer cap classe de conscienciació si considerem que l’institut és una jungla.

  En la meua opinió és necessari intentar educar a tothom en la base del respecte mutu, ensenyar que tot el món es lliure d’amar a la persona que vulga, siga home, dona o sexe indefinit. Que les persones que usen la violència física és perquè no són capaços d’argumentar i defendre les seues opinions amb la paraula.

  Que fer cyberbulling és de covards hipòcrites i que per a mi el més important. Som éssers humans, no animals de selva,no només ens hem de guiar pels plaers carnals i els obsessius impulsos per embrutar-ne l’institut sencer.

  M’agradaria que es donarà un poc més d’importància a les tutories i es parlaren d’aquests assumptes. Si tothom estiguera dispost a complir certes regles cíviques i penarem l’intolerància i el salvatgisme no serien necessàries aquestes reunions. Però per ara açò no és més que una utopia.

 3. Mireia Addams

  L’observatori de la convivencia és essencial en un institut perquè és el que fa que es puguen solucionar alguns problemes que no veuen els professors. És a dir, els professors veuen alguns conflictes pero es perden molts altres.
  Per això n’hi han observadors en cada classe que es formen per ajudar a captar aquestes situacions i intentar resolver-les.

  Qui va a saber més d’una classe i del que passa en aquesta classe més que un alumne d’ella? N’hi ha gent que pensa que els observadors són uns “xivatos” i no és així. Está molt bé que a l’institut n’hi haja un grup encargat que es complisquen els ODC.
  Els ODC són:

  ODC 1. Promoure i vetllar per l’equitat de gènere (Tracta d’intentar ometre comentaris o actituds masclistes a les aules)
  ODC 2. Acabar amb l’assetjament escolar (Donar suport a les persones que pateixen assetjament escolar, així com defensar a aquesta persona davant del agresor i buscar ajuda a mediació o direcció per a que la situació termine).
  ODC 3. Combatre l’LGBTIfòbia i celebrar la diversitat (evitar comentaris homofobics a les aules, no deixar que algú pertenecient al grup LGTBI es senta intimidat, ja que és el més normal del món).
  ODC 4. Utilitzar la mediació en la resolució de conflictes (quan n’hi haja algun conflicte recorrer a mediació)
  ODC 5. Promoure el bon ús de les xarxes socials (denunciar el mal ús de les xarxes com el cyberbullying )
  ODC 6. Evitar la marginació i l’aïllament de companys/es intentar que cap persona a classe es quede marginada i si veiem que algún company es queda marginat intentar no deixar-ho sol, sinò que es junte amb tots).
  ODC 7. Promoure les crítiques constructives (canviar els insults per les crítiques constructives sempre que no li faça mal a ningú).
  ODC 8. Convertir els corredors en espais segurs per a tot el món (evitar que la gent es senta intimidada al anar pels corredors per fet de que llançen coses i espenten).
  ODC 9. Convertir el pati en un espai segur, acollidor i igualitari (evitar les pelees).
  ODC 10. Fomentar la neteja i la cura del material i del mobiliari
  ODC 11. Promoure la intervenció de companys/es quan hi ha bregues (Quan n’hi haja bregues que els companys no es queden quiets mirant o incitant a la brega, sino que intervengan per separar i tranquilitzar).

  És molt important saber que fer en cada situació per fer de l’institut un lloc millor i és per això perquè estan els observadors. Perquè haja mínim una persona per classe formada per intentar que es complixen la majoria dels ODC. És clar que tota la clase hauria de saber moltes coses que el observador sap acerca de la convivencia i és per aixó perque en les tutories el observador o la observadora ha d’explicar el treballat en aquestos tallers de formació per observadors.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s